Thông báo Chương trình cầu nguyện Rally tại NC.

Phái đoàn Mục sư Franklin Graham tôn vinh thờ phượng Chúa.

Kính gửi quý vị!
Đối với Chính phủ Hoa kỳ về chính sách giúp người di cư đến Hoa kỳ tỵ nạn tôn giáo hay chính trị hoặc kinh tế đều gặp rất nhiều khó khăn. Biết rằng có nhiều cá nhân hoặc tổ chức có vận động chính phủ Hoa kỳ và một số quốc gia tạo cơ hội tiếp đón người tỵ nạn theo chính sách nhân đạo nhưng vẫn gặp một số trở ngại đó là vấn đề an ninh. Duy chỉ có một quốc gia tiếp nhận người tỵ nạn nhưng điều kiện đặc ra một số tiêu chuẩn đó là mỗi trường hợp phải được UN cấp quy chế tỵ nạn, ngoài ra phải có một số tổ chức tôn giáo hay hội đoàn, hoặc 5 gia đình có quốc tịch tại Canada sẻ đứng ra bảo lãnh một người được đến Canada tỵ nạn với số tiền từ $10.000 – $15.000 Dollars bảo trợ được đóng cho Bộ di trú Canada,

Bài giảng của Mục sư Franklin Graham tại thành phố Ralaigh. NC ngày 6/10/2019


Dự án vận động gây quỹ để bảo lãnh hơn 2.000 người bao gồm (Việt nam, Montagnards, Hmong, Khmer-Krom) được đến nước thứ 3 tỵ nạn tự do tôn giáo hoặc tù nhân lương tâm chính trị là trong một quá trình rất nhiều nhiêu khê và khó khăn. Để thực hiện được dự án này thì phải lên kế hoạch vận động gây quỹ có đủ khoản 20 triệu đến 30 triệu Dollars mới đủ số tiền để nộp cho Bộ di trú Canada
 để bảo lãnh 2.000 người tỵ nạn tại Thailand đến Canada định cư là vấn đề còn khó hơn đi lên trời. Chính vì lể trên, cho nên Hội đồng CPRVN, Hiệp hội VPEF và Tổng liên hội UMCC có kế hoạch thực hiện dự án vận động các Giáo hội tin lành Mỹ thông công với các Giáo hội tin lành Thế giới đồng thời vận động các tổ chức tôn giáo của các quốc gia qua Ủy hội Hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, Chính phủ Hoa kỳ có một chính sách hợp pháp để bảo lãnh 2.000 người Việt, Montagnards, Hmong, Khmer-Krom đến được nước thứ 3 tỵ nạn về tự do tôn giáo.

Mục sư Nguyễn Công Chính, Chủ tịch VPEF & CPRVN.


Thưa quý vị. Người Việt nam sau năm 1975 cho đến nay di chuyển bằng mọi cách cho đến thời điểm hiện tại thì có khoản hơn 4 triệu người tỵ nạn tại Hải ngoại, trong số hơn 4 triệu người thì có khoản hơn 2 triệu người Việt nam tỵ nạn tại Mỹ. Nhưng thực ra Chính phủ Mỹ sau năm 1975 đã bảo lãnh các gia đình binh sĩ, sĩ quan con em Việt nam Cộng hòa đến Mỹ tỵ nạn có khoản 665 nghìn người. Ngoài ra số còn lài trong hơn 2 nghìn người Việt nam tỵ nạn tại Mỹ là do các tổ chức tôn giáo Mỹ đứng ra vận động bảo lãnh và giúp đở các gia đình Việt nam định cư tại Mỹ. Điều đặc biết là các Giáo hội tin lành Mỹ đã đứng ra vận động chính phủ Mỹ và đứng ra bảo lãnh giúp người Việt nam định cư và ổn định cuộc sống tại nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Chiều ngày Hôm nay Hội đồng CPRVN, Tổng liên hội UMCC và Hiệp hội VPEF có chương trình cầu nguyện Rally cùng phái đoàn Mục sư Franklin Graham tại thành phố Raleigh, NC. 

Có khoản hơn 40.000 người đến tham dự Rally cầu nguyện tại thành phố Raleigh, NC

– Chường trình cầu nguyện Rally “Nghe một tin nhắn hy vọng” (Hear a message of hope) Tổ chức lần thứ I, tại số 3801 Rock Quarryrd,  City Raleigh, NC, 27610. Chương trình được bắt đầu khai mạc lúc 3:00 pm-7:00 pm  chủ nhật, ngày 6/10/2019, số người tham dự khoản 10.000 người trở lên…,


– Chương trình cầu nguyện Rally”Nghe một tin nhắn hy vong” 
(Hear a message of hope)Tổ chức lần thứ II, tại số 1921, WGate City Blvd, Greenboro, NC, 27403,Chương trình được bắt đầu khai mạc lúc 3:00 pm-7:00 pm  thứ tư, ngày 9/10/2019, số người tham dự khoản trên 25.000 người trở lên..,


– Chương trình cầu nguyện Rally “
Nghe một tin nhắn hy vọng” (Hear a message of hope)
 Tổ chức lần thứ III, tại  Loading  Ave, PNC Music Pavilion, 707 Pavilion Blvd, Charlotte, NC, 28262. Chương trình được bắt đầu khai mạc lúc 3:00 pm-7:00 pm  thứ bảy, ngày 9/10/2019, số người tham dự khoản trên 20.000 người trở lên…,

Chương trình Rally cầu nguyện kêu gọi Thế giới bảo vệ tự do tôn giáo sống trong Hòa bình và Công lý

Hội đồng CPRVN, Tổng liên hội UMCC và Hiệp hội VPEF cùng phái đoàn Mục sư Franklin Graham liên tục tổ chức nhiều chường trình cầu nguyện Rally tại tiểu bang North Carolina và nhiều tiểu bang khác trên nước Mỹ với nhiều mục đích khác nhau trong đó có vấn đề 2.000 người Montagnards tỵ nạn tại Thailand, Nghị quyết H. Res, 435, Vận động kêu gọi mọi chủng tộc là công Mỹ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump tiếp tục làm Tổng Thống nhiệm kỳ mới 2020-2024,

Posted by David Nguyen on Sunday, October 6, 2019
Tôn vinh thờ phượng Chúa tại chương trình Rally cầu nguyện tại thành phố Raleigh-NC

  
Hội đồng CPRVN, Tổng liên hội UMCC và Hiệp hội VPEF đã chính thức vận động và hợp tác làm việc cùng phái đoàn Mục sư Franklin Graham, phái đoàn Mục sư Ernie Sanders, Phái đoàn Mục sư Kent Holvind, phái đoàn Mục sư Donovan Larkin, Phái đoàn Mục sư David Leman, Phái đoàn Mục sư Ha Larson, Phái đoàn Mục sư  Jeo Larson và nhiều tập đoàn truyền thông Chrristian khác trên nước Mỹ và nhiều quốc gia khác trên Thế giới trong đó có sự hổ trợ pháp lý của Viện tư pháp Thái bình dương với đổi ngũ Luật sư gồm hơn 2000 Luật sư.

Posted by David Nguyen on Sunday, October 6, 2019
Bài giảng của Mục sư franklin Graham tại chương trình Rally cầu nguyện


Chiến dịch cầu nguyện Rally “Nghe một tin nhắn hy vọng” 
 (Hear a message of hope) Tại nước Mỹ để kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trên Thế giới tôn trọng quyền tự do tôn. Mọi con người sống khiêm nhường bình đẳng bằng tinh yêu thương nhân đạo hướng đến một Thế giới sống trong Hòa bình-Công lý và tự do.

Posted by David Nguyen on Sunday, October 6, 2019
Tôn vinh thờ phượng Chúa.

The Council of The Ethnic  Peoples and Religions of Vietnam (CPRVN)Rev. Nguyen Cong ChinhPresident. Dir. Ceo. (Project to upgrade and develop religious freedom).Phone    –  +1 (714) 468-3409,(vietnamese) – +1(714) 833 6296 (English) Please visit the Website – www.cprvn.org, –  www.vpef.net, – www.uybanchongvhtgvcs.com

Bài Khác