Niệm Khúc Hương Trầm


Tháng ba ta lại nhớ ta
vẫy tay chào bạn qua sông Ba, buồn * 

đi qua tiếng nổ rợn hồn 
đi qua vực thẳm vừa chôn phận người 
đi qua lửa khói hận thù 
đi qua nét mặt nụ cười vừa buông 
đi qua vỡ nát làng thôn 
đi qua mếu máo miệng còn sữa tươi 
đi qua tàn khốc lòng người 
đi qua hỏa ngục một thời dã man 
đi qua tức tưởi kinh hoàng 
đi qua tiếng thét mãi còn vọng âm! 

ngày buồn của những trăm năm 
ngồi nghe niệm khúc hương trầm mà đau 
mở đêm thắp nến nguyện cầu 
bình yên mai nhé, trên đầu quê ta! 

Cao Nguyên 

Bài Khác