Những Lần Ba Về

lần Ba về – năm mươi năm trước 
Mẹ bồng con ra đón ở đầu làng 
trên bờ đê, Ba hiên ngang bước 
bên vợ con, như giữa buổi quân hành 

lần Ba về – bốn mươi năm trước 
áo lính vắt vai, giày trận cầm tay 
Mẹ hỏi Ba: ai còn, ai mất 
Ba lắc đầu, buông tiếng thở dài 

lần Ba về – ba mươi năm trước 
đưa tặng con chiếc lược tự Ba làm 
duy nhất đó, thứ mà Ba có được 
sau mười năm lao động khổ sai 

lần Ba về – hai mươi năm trước 
Ba cùng con so tóc bạc màu 
hai thế hệ khác gì đâu chứ 
ưu tư nào mà chẳng giống nhau 

vài năm tới, nếu Ba còn về nữa 
chỉ cần Ba cho con nụ cười 
như truyền cho cháu, con ánh lửa 
của niềm tin, yêu thương một đời ! 

Cao Nguyên

Bài Khác

Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese