Triệt Thoái Cao Nguyên 1975


Triệt Thoái Cao Nguyên 1975


(23/3/1975 – 23/3/2019) 
Ngày này – bốn mươi bốn năm trước 
Tôi gặp may – Chinook nhặt trên rừng 
nghĩa là sống, giữa chập chùng điểm chết 
trên hành trình triệt thoái khỏi

Cao Nguyên! 

Bài Khác

Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese