HỘI ĐỒNG CÁC SẮC TỘC VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM THÔNG BÁO.

HỘI ĐỒNG CÁC SẮC TỘC VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM
THÔNG BÁO.

Kính gửi – Quý vị đồng hương người Việt nam tỵ nạn Cộng sản tại Hải ngoại & Đồng bào Việt nam đang chịu sự đàn áp ngược đãi bách hại tại Quốc nội.

Thưa quý vị ! Từ ngày 13 đến 15 tháng 11 năm 2018 tịa Geneva Thụy sĩ sẽ diễn ra cuộc điều trần về “Công ước chống tra tấn và diệt chủng” tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Hiệp hội VPEF “Vietnamese People’s Evangelical Fellowship” Hội đồng CPRVN “The Council Of The Ethnic People’s And Religions Of Vietnamese” MHR “Montagnard Human Rights” UMCC”United Methodist Children’s Center” CAPCRC “Committee For Anti Propaganda Caltaral & Religious By The Comunist” CIPTVN”Council Of Indigenous People’s In Today’s Vietnamese” VPRPFA”Vietnamese Political And Religious Prisoner Fellowship Association” Liên hiệp Hội thánh em cao đài Tây ninh Hải ngoại” (VFR) “Diễn đàn Vietforum”. (MFR) “Montagnard Foundation, Inc”.

Cùng với 32 sắc tộc, 7 tôn giáo Việt nam đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp thảo luận và tiến đến Hội nghị ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2018 tại thủ đô Washington DC. Ngoài ra đại diện cho các dân tộc và tôn giáo Việt nam cùng với các tổ chức có tên ở trên đã thống kê kiểm chứng các hình ảnh và thông tin lập hồ sơ về việc Công an Cộng sản Việt nam dùng nhục hình tra tấn đàn áp giết chết 268 người dân tại đồn Công an. Vì đây là bằng chứng sát thực nhất sẽ được trưng dẫn tại cuộc điều trần Liên Hợp Quốc.

Vì có những lý do khác nhau chúng tôi không thể đi hết đến Geneva Thụy sĩ để thực hiện cuộc điều trần tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên Anh Nay Rong, Bà Kiane sẽ đại diện cho nhưng cá nhân tổ chức có tên trong thư thông báo sẽ này đến Geneva Thụy sĩ để thực hiện cuộc điều trần và trưng dẫn hình ảnh chứng cứ về việc Cộng sản Việt nam đã vi phạm Công ước chống tra tấn và diệt chủng rất nghiêm trọng và yêu cầu các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc tến hành cuộc điều tra toàn diện về nhân quyền và đáng quan tâm nhất đó là làm sáng tỏ 268 người bị Công an tra tấn chết.

Đại diện cho các tổ chức ký tên:
Rev. Nguyễn Công Chính (Chủ tịch VPEF & CPRVN)
Bs. Nguyễn Quốc Nam (Phó chủ tịch Ban chấp hành trung ương Liên minh dân chủ Việt nam)
Sữ gia Phạm Trần Anh ( Chủ tịch Hội ái hữu tù nhân lương tâm tôn giáo Việt nam)VPRPFA
Ms. Lê Minh (Phó chủ tịch CAPCRC)
Ms. Y Hin Niê (Hội trưởng UMCC)
Ông Nay Rong (Giám độc Nhân quyền Montagnarsd) MHR
Ông Y Siu H’Long (Chủ tịch Hội người Thượng “Montagnarsd”) MFI
Pts. Trần Viết Hùng (Tổng thư ký Liên hiệp Hội thánh em Cao Đài Tây Ninh)
Ông Tân Tara Thạch (Chủ tịch Hội người Bản xứ)CIPTVN
Ls. Võ Đức Văn. (Chủ tịch Diễn đàn Vietforrum) DVF

Bài Khác