Dân biểu Quốc Hội Tiểu bang Geneve Thuỵ Sĩ kiêm Chủ tịch Uỷ ban Thuỵ Sĩ – Viet nam Cosunam Ông Rolin Wavre phát biểu trong ngày Biểu tinh trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneve Thuỵ Sĩ.

Dân biểu Quốc Hội Tiểu bang Geneve Thuỵ Sĩ kiêm Chủ tịch Uỷ ban Thuỵ Sĩ – Viet nam CosunamÔng Rolin Wavre phát biểu trong ngày Biểu tinh trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneve Thuỵ Sĩ.

Posted by Thuy Vy Tran on Saturday, January 26, 2019

Bài Khác