Clip rất hay và ý nghĩa.

Vì sao chúng ta không nên né tránh 'chính trị'?

Nhiều người Việt thường nói, làm gì thì làm đừng đụng đến chính trị.Nhưng cho dù mình né tránh chính trị thì chính trị cũng sẽ tìm đến mình.

Posted by Trí thức Việt Nam on Wednesday, August 15, 2018

Nhiều người Việt thường nói, làm gì thì làm đừng đụng đến chính trị.
Nhưng cho dù mình né tránh chính trị thì chính trị cũng sẽ tìm đến mình.

Bài Khác