Tiếng Anh của Hội nhà văn có vấn đề?

FB PHÙNG HOÀI NGỌC –

Tiếng Anh của Hội nhà văn có vấn đề?

.

Vừa khen Hội nhà văn can đảm chọn ngày Thơ Việt Nam đúng ngày 17/2 tức 13 tháng Giêng âm lịch (mọi năm là RẰM THÁNG GIÊNG) thì xem được tấm ảnh phông lễ đài viết phụ đề “tiếng Anh” – kinh quá ! 
– Tiếng Việt: “Sông núi trên vai”, là một ẩn dụ tu từ, nghiã bóng trong ngữ cảnh là nhà văn gánh trách nhiệm đất nước trên đôi vai mình, ngòi bút của mình. Theo đó, khi dịch cũng phaỉ lấy nghĩa bóng làm cốt. “Sông núi” là từ ghép chặt, chỉ đất nước, quê hương, lãnh thổ, quốc gia…không có nghĩa đơn lẻ “sông và núi”.
– Tiếng Anh của Hội: “Mountains and Rivers on the Shoulder”.
Đây là lối dịch của học sinh tiểu học chưa tốt nghiệp. Hội đã tách “sông núi” thành SÔNG và NÚI rồi tra từ điển ghi vô.

Đề nghị thay bằng THE COUNTRY hoặc OUR COUNTRY.

“Trên vai” ai ?
– Là trên vai Hội nhà văn- chủ thể hội Thơ. Vậy phải là “Our Shoulders” (vai số nhiều nhá, thêm S vô) nghĩa là trên vai tất cả nhà văn (chúng tôi, chúng ta). Nên nhớ tiếng Anh rất coi trọng sở hữu cách, không thể nói vu vơ “đôi vai” của bất kỳ ai. Phải viết OUR chứ không dùng mạo từ The.

Đầy đủ nên là: THE COUNTRY ON OUR SHOULDERS ?

Xin ý kiến thẩm định của các vị thành thạo tiếng Anh.

Nguồn: FB Phùng Hoài Ngọc

Bài Khác