Thượng nghị sĩ Mỹ: “Luật An Ninh Mạng vừa thông qua rất đáng báo động!”

23.12.2018Thượng nghị sĩ Mỹ: "Luật An Ninh Mạng vừa thông qua rất đáng báo động!"Đài Á Châu Tự Do vừa có một cuộc phỏng vấn với Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại phụ trách Đông Á Thái Bình Dương và Chính sách An ninh Mạng Quốc tế, Thượng Viện Mỹ trước khi Luật An ninh mạng Việt Nam có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2019 tới đây.

Posted by Võ Hồng Ly on Sunday, December 23, 2018

Đài Á Châu Tự Do vừa có một cuộc phỏng vấn với Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại phụ trách Đông Á Thái Bình Dương và Chính sách An ninh Mạng Quốc tế, Thượng Viện Mỹ trước khi Luật An ninh mạng Việt Nam có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2019 tới đây.

Bài Khác