HẬU QUẢ DO SỰ THỜ Ơ CỦA NHỬNG NGƯỜI DUY NGÔ NHĨ.

HẬU QUẢ DO SỰ THỜ Ơ CỦA NHỬNG NGƯỜI DUY NGÔ NHỈ (TÂN CƯƠNG) XƯA KIA ! QUÂN ĐỘI KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐẢO CHÁNH, DÂN VN KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ ( ĐÀN ÔNG THÌ CỨ LO NHẬU, THANH NIÊN THÌ LO ĂN CHƠI ). ĐÂY SẺ LÀ BÀI HỌC NGÀN THU CHO DÂN VN SẮP TỚI ĐÂY KHI TRUNG QUỐC HỌP PHÁP VÀO VN GIỬA 2019 -2020 .HẢY CHIA SẺ RỘNG !

Posted by Lynn Huynh on Sunday, September 30, 2018

Bài Khác