Điểm lại những vụ chết oan khi bị công an làm việc

Điểm lại những vụ chết oan khi bị công an làm việc

.

Mời quý vị khán giả điểm lại những vụ người dân bị chết oan khi làm việc với công an từ năm 2011 cho đến những trường hợp mới nhất. Ngày 7/11/2013, Việt Nam ký Công ước Chống Tra Tấn của LHQ và đến ngày 28/11/2014 Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn. Đây được cho là 1 trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của LHQ.

Nguồn: RFA Tiếng Việt

Bài Khác