Cử tri California trao quyền quyết định đổi giờ cho Nghị Viện

Cử tri California trao quyền quyết định đổi giờ cho Nghị Viện

 

Mỗi năm California đổi giờ hai lần, vào mùa thu và mùa xuân. (Getty Images)

 

SACRAMENTO – Trong các kết quả bầu cử vừa qua, một đề tài tuy nhỏ nhưng cũng được nhiều cử tri quan tâm và bỏ phiếu. Đó là California có nên đổi giờ mỗi năm hai lần như hầu hết các tiểu bang khác hay không.

Vấn đề nên hay không nên đổi giờ đã được đưa ra trong một dự luật đề nghị ủy quyền cho Nghị Viện California quyết định chuyện này.

Vào ngày bầu cử vừa qua, đa số cử tri California, gần 60 phần trăm, đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, cho phép Nghị Viện được biểu quyết về vấn đề nên giữ nguyên giờ cho tiểu bang trong suốt cả năm chứ không đổi giờ theo mùa. Nói một cách đơn giản: Họ đã bỏ phiếu chống lại việc vặn đồng hồ lui lại một giờ trong những tháng mùa đông, và muốn giữ giờ mặt trời mọc và hoàng hôn trễ hơn trong suốt cả năm.

Tuy vậy hiện thời sự thành công của dự luật California Proposition 7 không có ý nghĩa thực tế gì nhiều lắm. Dự luật này chỉ ủy quyền cho Nghị Viện California được quyền bỏ phiếu cho việc không đổi giờ vĩnh viễn. Theo luật, mọi sự thay đổi sẽ cần hai phần ba số phiếu trong cơ quan lập pháp tiểu bang.

Không phải mọi tiểu bang đều theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST). Hầu hết Arizona không theo qui trình đổi giờ, giữ tiểu bang theo giờ tiêu chuẩn suốt năm. Hawaii cũng không theo giờ DST. Tiểu bang hải đảo này nằm ở phía nam xa nhất của mọi tiểu bang, và từ chối đổi giờ vì ở vùng nhiệt đới thì họ không thấy sự khác biệt đáng kể về giờ ban ngày giữa các tháng mùa đông và mùa hè.

Nếu California giữ giờ DST suốt năm, thì rất có thể xảy ra một chút xáo trộn. Chẳng hạn California sẽ ở cùng một giờ với Colorado vào mùa đông, nhưng khác giờ vào mùa hè. Nhưng vậy cũng đâu có sao. Mỗi năm California đều có lúc cùng giờ và khác giờ với tiểu bang láng giềng Arizona.

Nguồn: Viễn Đông

Bài Khác