Vườn rau Lộc Hưng

Từ Vườn rau Lộc Hưng: Chính quyền từng thừa nhận người dân sử dụng đất từ năm 1955 và từng đóng dấu xác nhận sử dụng từ 1976——

Image may contain: text

Tại công văn số 6035/UBND-NCPC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của UBND TP Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa ký báo cáo lên Thanh tra Chính phủ (V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc khiếu nại của các hộ dân canh tác trên khu đất vườn rau tại phường 6, quận Tân Bình), đã thể hiện việc Chính quyền thừa nhận người dân Vườn rau Lộc Hưng sử dụng đất từ năm 1955 và từng đóng dấu xác nhận cho người dân sử dụng từ 1976.

Phần thể hiện việc người dân sử dụng đất từ năm 1955 như sau: Phần báo cáo “Diễn biến quá trình phát sinh vụ việc” của Công văn số 6035 tại trang 01 từ dòng 06 đến dòng 02 tính từ dưới lên, xác định —- “Năm 1955, Linh mục Đinh Công Trình đại diện Giáo xứ Lộc Hưng có làm giấy mượn đất và đã được đơn vị đồn trú Pháp đồng ý cho bà con giáo dân ngụ tại khu vực kế cận mượn phần đất trống giữa các cột Ăng-ten để trồng rau”—- (Trích nguyên văn).

Phần thể hiện việc đóng dấu xác nhận người dân sử dụng đất từ năm 1976 như sau: Phần báo cáo “Kết quả kiểm tra rà soát” của Công văn số 6035 tại trang 04 từ dòng 05 đến dòng 09 tính từ trên xuống, xác định —— “gửi đơn yêu cầu chính quyền địa phương xác nhận quá trình canh tác hoa màu trên khu đất vườn rau với nội dung “có quá trình sử dụng đất từ năm 1955 đến nay, không tranh chấp” mặc dù đã được Ủy ban nhân dân Phường 6 xác nhận nội dung đơn cụ thể là “…đã canh tác hoa màu tại khu vực vườn rau bưu điện Chí Hòa Phường 6, quận Tân Bình. Thời gian từ năm 1976 cho đến nay”” —— (trích nguyên văn).

Khoan hãy bàn đến vấn đề pháp lý khác, chỉ riêng đối với phía chính quyền nhà nước đã thừa nhận trong Công văn số 6035/UBND-NCPC về quá trình sử dụng đất của người dân Vườn rau Lộc Hưng với hai yếu tố: SỬ DỤNG ĐẤT TỪ NĂM 1955 và UBND phường xác nhận ĐÃ CANH TÁC TỪ NĂM 1976 ĐẾN NAY, thì rõ ràng người dân có quyền được nhà nước công nhận đất cho họ, không thể để đội cưỡng chế vào san nhà họ thành bình địa để lấy đất mà không giải quyết giải quyết quyền lợi theo qui định.
Nhưng chính quyền nơi này đã làm, đã san thành bình địa 112 ngôi nhà!

Công văn số 6035/UBND-NCPC hiện còn lưu tại Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Tân Bình, Phòng NCPC và Phòng BTCD, lẽ nào khi cưỡng chế lại quên.

Bài Khác