Vợ Người, Vợ Tôi

Chuly sưu tầm

Vợ Người, Vợ Tôi
Written by Sưu tầm
Có mấy ông chồng nào hài lòng vợ mình đâu, riêng tôi, tôi rất hài lòng “con dzợ tui”

Vợ người son phấn lượt là
Vợ tôi sắc đẹp mặn mà tự nhiên
Vợ người DIET kinh niên
Vợ tôi kiều diễm dáng hiền mảnh mai
Vợ người bom, hút, cắt, may
Vợ tôi tuyệt dịu trong ngoài trời cho
Vợ người thân lép lưng go
Vợ tôi da mịn ngực no nỏn nà
Vợ người môi mép chua ngoa
Vợ tôi nhỏ nhẹ thực thà dịu êm
Vợ ngươi quần áo “Brand-Name”
Vợ tôi bình dị … Bon chen khỏi cần
Vợ người trưa tối Nhà Hàng
Vợ tôi nấu nướng ngon ăn tại nhà
Vợ người vàng bạc ngọc ngà
Vợ tôi chúa ghét rườm rà khoe khoang
Vợ người mua sắm mê man
Vợ tôi tiết kiệm chẳng màn sắm mua
Vợ người so sánh hơn thua
Vợ tôi chả thiết tranh đua với đời
Vợ người đen đỏ tơi bời
Vợ tôi một bước không rời chồng con
Vợ người quên chử keo sơn
Vợ tôi Tứ’ đức Tam Tòng rất cao
Tôi bừng tỉnh dậy lao đao
” Thì ra là giấc chiêm bao thôi mà”

Bài Khác