Vô Cùng Thương Tiếc Em Nguyen Minh Kha

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Tuong Dang

Vô Cùng Thương Tiếc Em Nguyen Minh Kha Sau 3 Ngày Trong Đồn Côn An Phan Thiết, Bình Thuận Em Trong Tay Cs Em Đã Hy Sinh Cho Xứ Mạng Yêu Nước Của Mình Sinh Năm 2000 Hưởng Dương 18 Vô Cùng Thương Tiếc Em Hy Sinh Cho Quê Hương Dân Tộc Việt Nam Của Mình, Xin Cảm Tạ.
Rồi đây cs sẽ hứng chịu sự thịnh nộ của dân chúng , các cuộc thay đổi chế độ trên thế giới điều bắt đầu từ những vụ chết người như thế này
Hy vọng kịch bản này sẽ xảy ra tại VN

Related posts