Việt Nam có 1,75 triệu lao động trẻ em

Việt Nam có 1,75 triệu lao động trẻ em

.

Lao động trẻ em ở nông thôn miền Bắc Việt Nam. AFP

Điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy Việt Nam có 1,75 triệu trẻ em tham gia lao động với hơn 32% làm việc trên 42 giờ một tuần.

Báo chí trong nước loan tin ngày 23 tháng 4 dẫn thông tin tại hội thảo Quyền của người chưa thành niên trong Bộ Luật lao động sửa đổi tổ chức sáng 23/4 tại Hà Nội rằng có 85% lao động trẻ em là ở nông thôn. Số tuổi của trẻ phải tham gia lao động là từ 5 tuổi đến 17 tuổi. Nhiều nhất là từ 15 đến 17 tuổi, chiếm 58%.

Bộ Luật lao động sửa đổi có nhóm điều luật liên quan đến trẻ em gồm việc xác định độ tuổi tối thiểu; nghiêm cấm sử dụng lao động dưới độ tuổi tối thiểu; đưa ra nguyên tắc tuyển dụng và lao động chưa thành niên…

Việt Nam qui định độ tuổi lao động tối thiểu là 15 tuổi; tuy nhiên người sử dụng lao động có thể thuê người dưới 15 tuổi mà tuổi tối thiểu là 13 để thực hiện các công việc nhẹ được nêu ra trong danh mục của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Từ năm 2012, kết quả báo cáo Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em do Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ILO thực hiện đã cho thấy Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em. Trong đó 67% làm việc trong ngành nông nghiệp, 16% trong ngành xây dựng và 17% trong ngành dịch vụ.

Nguồn: RFA

Bài Khác