VỊ TỔNG THỐNG VĨ ĐẠI CỦA HOA KỲ TRONG LÒNG CHÚNG TÔI.

Tòan thể báo chí và Truyền Thông đã ngậm miệng, không hề đăng tin này để dân chúng biết.

NHÂN SỰ TÒA BẠCH ỐC ( xuất sắc!)
VỊ TỔNG THỐNG VĨ ĐẠI CỦA HOA KỲ TRONG LÒNG CHÚNG TÔI.
Thưa các bạn, Chính quyền Trump vừa chuyển đến Quốc Hội Lưỡng Viện một Bản Báo Cáo về “Tình trạng Lương Bổng của Nhân Viên phục vụ tại tòa Bạch Cung ”

Bản Báo cáo này cho biết hiện tai Bạch Cung có 377 nhân viên các cấp, số lượng này ít hơn 140 người dưới thời OBama.
Lương Bỗng hàng năm của họ là 35.8 triệu Mỹ kim , so với trào TT Obama là 60.9 triệu USD mỗi năm TT TRUMP tiết kiệm cho ngân quỹ quốc gia là 25 triệu.

Đặc biệt nhất là TT Trump không lỉnh lương và đã dâng hiến tòan bộ tiền lương hàng năm của Tổng Thống là 400.000 My kim để trùng tu các nghĩa trang Quốc gia. Việc này chưa từng có kể từ ngày lập quốc Hoa Kỳ cho đến nay.
Vậy mà toàn thể báo chí và Truyền Thông đã ngậm miệng, không hề đăng tin này để dân chúng Hoa Kỳ và thế giới được biết.
Vào ngày thứ Sáu hôm nay Fri, Nov 23, 2018 ,
chính quyền TT Trump đã công bố báo cáo thường niên của họ về nhân sự Tòa Bạch Ốc . Nó bao gồm các tiêu đề tên, tình trạng, tiền lương và chức vụ của tất cả các ban nghành là 377 nhân viên của Nhà Trắng.

Bản báo cáo cũng nói rằng TT Trump đã quyết định KHÔNG LẤY một xu tiền lương của mình; thay vào đó Ông đã tặng nó cho một mục tiêu đáng kinh ngạc!

Xin xem bên dưới.
Bản báo cáo cũng cho thấy Tổng Thống Trump tiết kiệm nhiều tiền hơn so với TT tiền nhiệm.

Tổng số tiền lương cho nhân viên của Nhà Trắng dưới thời TT Trump chỉ là 35,8 triệu $USD so với 60,9 triệu $USD dưới thời TT Obama, TT TRUMP đã tiết kiệm cho ngân sách quốc gia 25,1 triệu $USD.

Dưới đây là một số kết quả quan trọng khác:
Số lượng nhân viên làm việc tại nhà trắng dưới thời TT Trump ít hơn hơn dưới thời TT Obama vào thời điểm này là 144 nhân viên trong nhiệm kỳ Tổng Thống của mình….

Số lượng nhân viên dành riêng cho Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ hiện nay, chỉ có 5 nhân viên dành riêng cho Melania Trump so với BỐN MƯƠI BỐN nhân viên phục vụ Michelle Obama (2009).
Số lượng nhân viên phục vụ cho Melania Trump ít hơn 39 người.
Tuy nhiên, đó là những gì báo cáo cho biết Trump đã làm với số lương của Ông.

Thay vì ông dùng tiền lương của mình, nhưng TT Trump đã tặng tất cả $400.000 để BỘ Nội Vụ, nơi nó sẽ được xử dụng cho nhu cầu xây dựng và sửa chữa lại NGHĨA TANG QUÂN ĐỘI !
KINH NGẠC! Thật tuyệt vời để có một vị Tổng Thống, người yêu mến quân đội dũng cảm của chúng ta!
Nhưng những tin tức truyền thông về những điều này ở đâu? Đúng vậy, họ không bao giờ nói bất cứ điều gì tử tế của Tổng Thống Donald TRUMP hiện nay, thật bất công cho vị TT vì dân vì nước, nhưng chúng ta sẽ phải nói !!!

Lượt dịch
Quốc Nguyên

Bài Khác