VENEZUELA ĐÃ CÓ TỔNG THỐNG MỚI Juan Guaido ĐỐI ĐẦU VỚI Nicolas Maduro.

https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela/hola-im-mike-pence-u-s-vp-delivers-message-of-support-to-venezuelans-idUSKCN1PG1W9?il=0&fbclid=IwAR2cnq6ImP9y4VHiqTcz5rn8BmNXYfMFs55BJ9RJfvTYmh4Sf8qaPq1YYcM

Tổng thống mới Juan Guaido ( Chủ tịch quốc hội ) đã được Tổng Thống và Phó Tổng Thống Mỹ ủng hộ, bên cạnh đó ông cũng được ủng hộ bởi các nước Nam Mỹ như Brazil; Argentina và Colombia .

Bài Khác