TT Trump ra lệnh thành lập Lực Lượng Không Gian

TT Trump ra lệnh Bộ Quốc Phòng thành lập Lực Lượng Không Gian

.

Tổng Thống Donald Trump ký ban hành lệnh thành lập Lực Lượng Không Gian. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON, D.C. — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 19 Tháng Hai, ký chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng chuẩn bị thành lập Lực Lượng Không Gian (Space Force), quân chủng thứ sáu của quân đội Mỹ, nhưng trong giai đoạn đầu sẽ trực thuộc Không Quân Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng Tổng Thống Trump ra lệnh cho Ngũ Giác Đài chuẩn bị hồ sơ để trình lên Quốc Hội nhằm thành lập Lực Lượng Không Gian. Quân chủng này sẽ hoạt động trực thuộc Không Quân Mỹ, cũng giống như Thủy Quân Lục Chiến trực thuộc Hải Quân. Lực lượng này sẽ đặt dưới sự lãnh đạo một thứ trưởng Bộ Không Quân, đặc trách không gian, và cũng có đại diện tại Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân (Join Chiefs of Staff JCS).

Quân đội Mỹ hiện nay có năm quân chủng là Hải Quân, Lục Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Tuần Duyên. Riêng Tuần Duyên (Coast Guard) không đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Quốc Phòng mà lại thuộc về trách nhiệm của Bộ Nội An.

“Không gian là biên cương mới mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng,” theo lời Tổng Thống Trump trong buổi lễ. Ông nói thêm rằng “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Quốc Hội.”

Tài trợ cho Lực Lượng Không Gian sẽ được đưa ra trong ngân sách năm 2020 của Tổng Thống Trump. 

Nguồn: Người Việt

Bài Khác