TT Trump đưa dự thảo ngân sách kỷ lục, trị giá $4.7 ngàn tỉ

TT Trump đưa dự thảo ngân sách kỷ lục, trị giá $4.7 ngàn tỉ

.

Tổng Thống Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 10 Tháng Ba 2019 (Hình: AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 11 Tháng Ba, đã đưa ra đề nghị ngân sách ở mức kỷ lục là $4.7 ngàn tỉ cho năm 2020, trông cậy vào ước tính lạc quan là sẽ có mức phát triển kinh tế 3.1% trong thời gian tới, cùng là những cắt giảm chi tiêu nhằm đưa đến việc cân bằng ngân sách trong 15 năm.

Mức thâm thủng ngân sách của tài khóa 2020 dự trù sẽ lên tới $1.1 ngàn tỉ, con số cao nhất từ một thập niên nay. Chính phủ của Tổng Thống Trump ước tính là sẽ có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ để thu được thêm thuế, nhằm giảm sự thâm thủng.

Một số kinh tế gia cho rằng ảnh hưởng tích cực của việc cắt giảm thuế vừa qua nay đang ngày càng bớt đi và nền kinh tế sẽ phát triển chậm trong những năm tới. Mức nợ quốc gia hiện vào khoảng $22 ngàn tỉ.

Trong thư gửi Quốc Hội kèm theo dự thảo ngân sách, Tổng Thống Trump nói rằng nước Mỹ đang có “phép lạ kinh tế”. Ông nói rằng bước tới của quốc gia phải là “đẩy mạnh nền kỹ nghệ của tương lai và lập ra tiêu chuẩn mới cho đời sống dân Mỹ ở thế kỷ 21.”

Nhân viên Tòa Bạch Ốc chuyển dự thảo ngân sách tới Quốc Hôi. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Từ trước tới nay, dự thảo ngân sách của các tổng thống thường ít khi nào được thông qua ở dạng được gửi tới Quốc Hội. Và các quan sát viên nói rằng lần này cũng sẽ không là ngoại lệ.

Trong bản dự thảo ngân sách lần này, vốn cho tài khóa bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười, ông Trump có các đề nghị cắt giảm xã hội và số tiền $8.6 tỉ để xây tường biên giới, một điều chắc chắn sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ.

Bản dự thảo ngân sách của Tổng Thống Trump đề nghị đưa chi tiêu quốc phòng lên tớii $750 tỉ, gồm cả ngân khoản để thành lập Lực Lượng Không Gian, trong khi giảm các chi phí ngoài quốc phòng chừng 5%, với các cắt giảm trong lãnh vực xã hội.

Bộ Gia Cư và Đô Thị sẽ bị cắt giảm 16% và Bộ Giáo Dục giảm 12%. Tổng Thống Trump sẽ lại tìm cách hủy chương trình Obamacare và giảm chi tiêu Medicaid trong tương lai cho người có lợi tức thấp.

Nguồn: Người Việt

Bài Khác