TT Trump đề cử tân Bộ trưởng Nội vụ

Trump đề cử tân Bộ trưởng Nội vụ

.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt. AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/2 tuyên bố sẽ đề cử ông David Bernhardt, nguyên là nhà vận động hành lang về năng lượng, làm Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ.

Ông Bernhardt, hiện là Quyền Bộ trưởng, được trông đợi sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của chính quyền Trump trong việc thúc đẩy sản lượng nhiên liệu hóa thạch trong nước bằng cách mở thêm nhiều địa điểm đất công cho khai thác.

Ông Bernhardt sẽ thay thế ông Ryan Zinke, người đã bị điều tra về đạo đức và loan báo về hưu hồi cuối năm ngoái.

Đề cử của Tổng thống còn chờ được Quốc hội xác nhận.

Trong năm 2017, khoảng 150 nhóm hoạt động môi trường đã kêu gọi các thượng nghị sĩ phản đối ông Bernhardt trong cuộc biểu quyết chuẩn nhận ông vào chức Phó Bộ trưởng với lý do công việc vận động hành lang trước đây của ông có thể gây ra xung khắc quyền lợi.

Tuy nhiên, lúc đó Thượng viện vẫn xác nhận ông Bernhardt với tỷ lệ phiếu bầu 53-43.

Nguồn: VOA

Bài Khác