Trước trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneva, Thuỵ Sĩ, 06/11/2018

Việt Nam lên tiếng trước thế giới Chống Trung Cộng(CÓ PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ)Trước trụ sở Liên Hiệp QuốcGeneva, Thuỵ Sĩ, 06/11/2018Đại diện VN phát biểu: Luật sư Trần Kiều NgọcChủ tịch Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân quyền

Posted by Hoang van Nguyen on Wednesday, November 7, 2018

Bài Khác