Trâm Nguyễn, dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Massachusetts

Trâm Nguyễn, dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Massachusetts

 

Bà Trâm Nguyễn, người vừa đắc cử chức dân biểu tiểu bang Massachusetts. (Hình: votetram.com)

 

ANDOVER, Massachusetts – Bà Trâm Nguyễn (Dân Chủ) vừa thắng cử chức dân biểu tiểu bang Massachusetts, Địa Hạt 18 Essex County, trong cuộc bầu cử hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một.

Như vậy, bà là người Việt Nam đầu tiên có mặt trong quốc hội tiểu bang này.

.

Bà cho rằng cộng đồng này cho bà nhiều cơ hội quý báu và bà muốn cho cư dân được cơ hội như mình.

Bà hiểu những khó khăn mà nhiều gia đình trải qua để thành công. Bà rất quý giáo dục công cộng vì cho bà cơ hội là người đầu tiên trong gia đình học đại học tại Tufts University và sau đó học luật ở Northeastern University.

Bà từng là một luật sư đấu tranh cho người cao tuổi, cựu chiến binh, trẻ em và những người bị bạo hành gia đình. Bà cũng từng ủng hộ nhiều dự luật nâng cao đời sống của cư dân. và nhiều dự luật này được thông qua.

Bà cho biết trong những năm đấu tranh cho nhiều dự luật, bà muốn gặp Dân Biểu Jim Lyons (Cộng Hòa), đối thủ của bà trong cuộc bầu cử này, để thảo luận về các vấn đề quan trọng, nhưng ông không chịu gặp. Vì vậy, bà quyết định ra tranh cử để trở thành một người ủng hộ các tiểu thương và nâng cấp cơ sở hạ tầng của địa hạt.

Nguồn: Người Việt

Bài Khác