Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh quần đảo Hoàng Sa năm 1961

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh quần đảo Hoàng Sa năm 1961

Đâu cần phải la lô, hô phong hoán vũ là ” BỘ PHẬN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI ” hay cái chi chi chành chành gì đó tương tự thì thiên hạ mới biết cái đó là của mình sao. Thật quái đản. Vì không làm chủ được nên chúng mới có thái độ vơ vào làm của mình kiểu như ” gái đĩ già mồn ” vậy mà.

Cứ tự nhiên, thoải mái tất cả bằng công văn đầy đủ thủ tục hành chánh pháp lý. Lại đơn giản chỉ có mảnh giấy khổ 8.5″ x 11″ nhưng chứa trong đó cả một hệ thống chủ quyền quốc gia thiêng liêng. Chẳng cần phải rộng họng làm chi cho má nó khi. Có phải đó là thái độ, tư cách ( behavior ) của bậc chính nhân quân tử, của những người có tư cách, có học thức, có giáo dục làm việc đường hoàng công khai. Chẳng phải lén lút sự gì. Vả lại chỉ mảnh giấy con con cũng đã nói đủ rồi . Lọ là phải nhiều lời, vô ích. Có con dấu làm bằng đủ chưa?!.

MỘT SẮC LỊNH NĂM 1961 CỦA TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÔ ĐÌNH DIỆM VỀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA !

saclenh-tt-ndd

Nguồn: http://batkhuat.net/tl-saclenh-quandao-hoangsa.htm

Bài Khác