Tôi hoan nghênh nước Mỹ và ngài tổng thông Mỹ, D.J. Trump.

Tôi hoan nghênh nước Mỹ và ngài tổng thông Mỹ, D.J. Trump.

Nhà báo, nhà văn BĐX Phạm Thành.

Hôm qua, 21,12, 2018, tổng thống Mỹ, D.J. Trump tuyên bố, Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria vì sứ mệnh quân sự của Mỹ ở đây đã hoàn thành. Lập tức bộ trưởng quốc phong Mỹ James Mattis tuyên bố từ chức. Một nghĩa cử thật đáng kính trọng giành cho ngài bộ trưởng James Mattis và nhân cách Mỹ. Tôi cho rằng, ngài bộ trưởng từ chức, không phải thể hiện một thái độ bất mãn gì với tuyên bố của tống thống, mà là ngài tự biết mình, tự tránh đường, rời vị trí, giành chỗ cho một ngài bộ trương quốc phòng mới lên đảm nhiệm một sứ mệnh mới, trong một chiến lược mới của nước Mỹ và ngài tổng thống Mỹ quyết đinh xoay trục. Chiến lược mới đó là, tập trung sức mạnh về châu Á – Thái Binh Dương, để thanh toán đám quái thai, sâu bọ cộng sản Tàu Cộng & Việt Cộng.

Lý do, bài viết của một nữ nhi, váy ngắn Lê Thị Công nhân ( Về việc Mỹ rút quân khỏi Syria), ngay trong ngày hôm qua, 21.12.2018, cũng đã nhận ra và nêu rõ, vì sao & tại sao nước Mỹ và ngài tổng thông Mỹ đương nhiệm Trump lại có quyết sách như vậy. Nữ nhi váy ngắn Lê Thị Công Nhân cho rằng, cộng sản mới là đống cứt thối tội ác to lớn nhất, khắm lặm nhất cần phải tiêu diệt hơn hết (1); vì con người của xứ da vàng, (Việt Cộng & Trung Cộng), là một đám bầy đàn thụ động, cơ hội, đang ngụp lặn sống trong cái đống hối thối cộng sản, mà lại cứ tưởng mình đang sống ở thiên đường nước Chúa (2); còn người Hồi giáo, hay người da trắng như người Nga chẳng hạn, họ còn có khả năng hiểu biết để tự tổ cuộc sống, cũng như tự tổ chức chiến đấu cho quyền sống của mình (3); Mỹ và ngài tổng thống Trump, cần phải dồn lực để tạo nên sức mạnh lớn nhất có thể để thanh toán dứt điểm đám cộng sản cầm quyền Tàu Cộng & Việt Cộng; từ đó mở ra kỷ nguyên dân chủ, tự do thật sự cho hai giống dân tộc da vàng có tên là Trung Quốc & Việt Nam, đồng nghĩa với việc ngăn chặn “thảm họa da vàng” đang có nguy cơ bùng nổ trên quy mô thế giới.

Tôi rất tán thành với nhận định của nữ nhi váy ngắn Lê Thị Công Nhân và, một lần nữa, Tôi hoan nghênh nước Mỹ và ngài tổng thống Mỹ – D.J. Trump.

Bài Khác