Toàn cảnh chuẩn bị cho cuộc biểu tình thứ nhất của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền vào lúc 10h00 sáng giờ Thuỵ sĩ, tức 16h giờ vn trước trụ sở LHQ tại Geneva.

Toàn cảnh chuẩn bị cho cuộc biểu tình thứ nhất của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền vào lúc 10h00 sáng giờ Thuỵ sĩ, tức 16h giờ vn trước trụ sở LHQ tại Geneva.

Posted by Đoàn Thị Thùy Dương on Tuesday, January 22, 2019

Bài Khác