TIẾN QUÂN

TIẾN QUÂN
Đi ta đi anh em mình ơi
Bước không ngừng vượt qua biên giới
Đêm có muôn sao trời bừng bừng sáng soi
Soi lối đưa ta về với tin yêu sáng ngời
Về là về từ muôn phương, về là về cùng quê hương
Trên đường đông tiến tấm can trường xem thường nguy biến
Về là về cùng non sông đốt lên ngọn lửa hồng
Nung nấu cho cách mạng thành công.
ĐK 1.
Bước ta đi có trăng vàng soi lòng nung chí
Bước ta qua có cây rừng ru tình sơn hà
Đường biên giới đưa ta về dù gập ghềnh dù nguy khó
Đoàn ta quyết không nao lòng vượt sỏi đá lướt gai chông
Đi ta đi gian lao nề chi đã quen cùng dặm dài thiên lý
Vai sát vai ta đồng một lòng bước đi
Tay xiết tay ta cùng khắc ghi sâu ước thề
Thề là thề nguyền trung trinh, thề là thề cùng hi sinh
Thương nhà yêu nước chốn sa trường không hề lui bước
Thề là thề cùng ra đi thác sinh nào sá gì.
Ta bước lên xá giặc mà đi
Đk 2.
Tiến lên đi tiến lên ngàn xác giặc mà đi
Tiến lên đi tiến lên ngàn xác giặc ta về
Đừng thương tiếc quân vô thần vì giặc còn thì ta mất
Sử xanh chứng minh trăm lần giặc Cộng sống nước non tan
Đi ta đi xuyên qua Trường Sơn, áo vai sờn một sương hai nắng
Nhưng trái tim không sờn tình yêu nước non
Nhưng trái tim vẫn còn ngút sâu lửa oán hờn
Hờn là hờn cho non sông, hò là hò vang xung phong
Con đường biên giới xác quân Cộng phơi cùng hoa lá
Này là này anh em ơi muốn ngăn thù lối về
Mau bước lên xác giặc mà đi

TIẾN QUÂN Đi ta đi anh em mình ơi Bước không ngừng vượt qua biên giới Đêm có muôn sao trời bừng bừng sáng soi Soi lối đưa ta về với tin yêu sáng ngời Về là về từ muôn phương, về là về cùng quê hương Trên đường đông tiến tấm can trường xem thường nguy biến Về là về cùng non sông đốt lên ngọn lửa hồng Nung nấu cho cách mạng thành công.ĐK 1. Bước ta đi có trăng vàng soi lòng nung chí Bước ta qua có cây rừng ru tình sơn hà Đường biên giới đưa ta về dù gập ghềnh dù nguy khó Đoàn ta quyết không nao lòng vượt sỏi đá lướt gai chôngĐi ta đi gian lao nề chi đã quen cùng dặm dài thiên lý Vai sát vai ta đồng một lòng bước đi Tay xiết tay ta cùng khắc ghi sâu ước thề Thề là thề nguyền trung trinh, thề là thề cùng hi sinh Thương nhà yêu nước chốn sa trường không hề lui bước Thề là thề cùng ra đi thác sinh nào sá gì. Ta bước lên xá giặc mà điĐk 2. Tiến lên đi tiến lên ngàn xác giặc mà đi Tiến lên đi tiến lên ngàn xác giặc ta về Đừng thương tiếc quân vô thần vì giặc còn thì ta mất Sử xanh chứng minh trăm lần giặc Cộng sống nước non tanĐi ta đi xuyên qua Trường Sơn, áo vai sờn một sương hai nắng Nhưng trái tim không sờn tình yêu nước non Nhưng trái tim vẫn còn ngút sâu lửa oán hờn Hờn là hờn cho non sông, hò là hò vang xung phong Con đường biên giới xác quân Cộng phơi cùng hoa lá Này là này anh em ơi muốn ngăn thù lối về Mau bước lên xác giặc mà đi

Posted by Tòng Thanh Phạm on Tuesday, October 8, 2019

Bài Khác

Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese