TIỄN ANH ĐI

TIỄN ANH ĐI


Đừng khóc nữa! Em ơi, đừng khóc nữa
Anh đã về trong màu trắng chinh y
Đôi cầu vai nhuộm sóng gió biên thùy
Vàng vẫn rực một màu cờ trên nón

Lau đi em! Giòng lệ tràn ai oán
Nghiến chặt răng mà nén khúc phân ly
Như ngày xưa em đã tiễn anh đi
Gửi thương nhớ lên ngàn trùng sóng nước

Là chinh phu, thân trai nào hẹn ước
Mộng tương phùng trong khói lửa binh đao
Khi quê hương đang khắc khoải nghẹn ngào
Gót xâm lược đạp lên đầu trăm họ

Anh – đời trai lấy biển sông làm nợ
Sóng tang bồng trải ngàn dặm biên cương
Thì em ơi! Dù ly biệt âm dương
Là trách nhiệm cuối cùng cho tổ quốc

Mẹ yêu ơi! Xin vì con, đừng khóc
Chút máu đào – Mẹ hiến cho non sông
Cho quê hương – cho gấm vóc Lạc Hồng
Cho “Thành Trí” trong lòng trai thế hệ

Đừng khóc nữa, Em – Đừng khóc nữa, Mẹ .

(Sưu tầm)
Bài thơ tưởng nhớ cố Đ/ tá Nguyễn Thành Trí

Bài Khác