THƯ MỜI – Lể ra mắt Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng sản

Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng sản

Committee Against Cultural and Religious Communist Propaganda(CACRCP)
Địa chỉ văn phòng: Thánh Đường Little Sài gòn
10321 Bolsa Ave., Westminster CA 92683
uybanchongvanhoatongiaovancs@googlegruops.com,
Email:uybanchongvhtgvcs@gmail.com
                     Phone: 714-468-3409 – 714-403-4427 – 714-332-9243- Ns.347-481-8283
THƯ MỜI
Lể ra mắt Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn Giáo Vận Cộng sản

California ngày 12/03/2018

UBCVHTGVCS/TM/SỐ 1/17/3/2018

Kính gửi – Quý vị lãnh đạo các tổ chức Tôn giáo, đảng phái CT, và các cơ quan truyền thông báo chí

   Quý Cựu quận nhân, sĩ quan, tướng lĩnh, các binh chuẩn Việt nam Cộng hòa .

   Quý Huynh trưởng, Nhân sĩ, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ có tinh thần yêu nước. Toàn thể đồng hương người Việt nam tỵ nạn Cộng sản tại Hải ngoại.

 Kính thưa quý đồng hương!

 Tại Quốc nội: Đứng trước hiểm họa Tổ Quốc chúng ta sắp bị mất về tay Trung Công qua cái gọi là Hội Nghị Thành Đô vào năm 2020. Sự tàn ác của Trung cộng đã dùng Hóa chất độc hại đầu độc giết chết Dân tộc Việt nam qua nhiều thế hệ. Tại Hải ngoại: Chính sách hai mặt và Nghị quyết 36 Văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản: Chúng tôi cùng một số tổ chức hội đoàn và đồng hương người Việt tỵ nạn Cộng sản. Đã đứng ra thành lập: Ủy Ban Chống Tôn Giáo Văn Hóa Tôn Giáo Vân Công Sản. Mục đích đấu tranh giữ làn ranh chống Cộng và giữ sự tự do cho Đồng  hương người Việt tỵ nạn Vì thế  vào lúc 2h, PM, thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018 từ 2-4 giờ chiều Ủy Ban chúng tôi sẽ ra mắt quí đồng hương tại Hội Trường Tuần Báo Việt-Mỹ số 14190 Beach Blvd. Westminster. CA. 92683. (Góc đường 13st & Beaxh) Thân mời quí đồng hương người Việt tỵ nạn có tinh thần đấu tranh bảo vệ sự tự do cho mình và cho Dân tộc. Xin quý vị bỏ một ít thời gian quí báu của mình để đến tham dự lễ ra mắt với Ủy ban chúng tôi. Vì sự hiện diện của quí vị sẻ đem lại các giá trị tinh thần rất cần thiết cho cuộc đấu tranh Chống văn hóa Tôn giáo vận.

Trân trọng kính mời,

T/M Ủy ban chống VHTG vận Cộng sản.

Chủ tịch

Rev. Nguyễn Công Chính

 

 

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại

Ms. Nguyễn Công Chính, Chủ tịch:714-468-3409

Ms. Lê Minh, P. Chủ tịch: 714-403-4427

Ns. Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch HĐGS: 347-481-8283

Ns. Phan Kỳ Nhơn, P. Chủ tịch HĐGS: 714-332-9243

Ns. Vũ Hoàng Hải.PT.Thư ký phụ trách liên lạc truyền thông báo chí. 714-867-8833

Ủy ban chống văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản (Ân sũng hòa bình tự do và công lý cho Dân tộc Việt nam)

Bài Khác