Thông Báo KHẨN

Thông Báo KHẨN
Hội Luận Chống TC Đang Xoá Tên Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam
          Kính gởi:
                   – Quí Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo
                   – Các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Các Đảng phái Quốc Gia
                   – Các Đơn vị Cựu Chiến sĩ Quân Lực VNCH
                   – Cùng Toàn Thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải Ngoại
          Kính thưa Quí Vị,
          Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm “Nước Kinh, tộc Kinh” , trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
          Người Việt ở Pháp đang chống đối quyết liệt, cần người Việt Hải Ngoại đồng hành, tiếp tay chống lại âm mưu thâm độc này của TC.
          Little Saigon, thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải ngoại sẽ tổ chức một hội luận:
          – Vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Hai 19 tháng 11, năm 2018
          – Tại Thư Viện Việt Nam góc Đường Wesminster& Euclid
          Bác sĩ Nguyễn quốc Nam từ Pháp sẽ đến trình bày  nội vụ.
Đất nước còn, còn tất cả, Đất Nước mất, mất tất cả.
          Trân trọng kính mời Qui vị và kính nhờ phổ biến thông báo này đến mọi người để tham dự hôi luận này hầu có tháí đô và hành động chống TC.
Little Saigon 17- 11- 2018
          – Phan kỳ Nhơn, Sĩ quan Quân Lực VNCH  – (714) 854 4584
          – Nhà báo Vi Anh, Dân biểu VNCH  –  (714) 594 8905
          – Mục sư Lê Minh, Uỷ ban Chống Tôn giáo, Văn hoá Vận CS  –  (714) 403 4427

Bài Khác