Thế giới đã gỡ bỏ hàng ngàn đập nước – hồi sinh những dòng sông

Thế giới đã gỡ bỏ hàng ngàn đập nước – hồi sinh những dòng sông

Thế giới đã gỡ bỏ hàng ngàn đập nước – hồi sinh những dòng sôngVới bài học đã quá rõ từ việc phát triển ồ ạt thuỷ điện trong lịch sử, Mỹ và châu Âu đã đang gỡ bỏ dần các công trình này. Các quốc gia đang phát triển nên lùi lại một bước và suy xét đến những tác hại đối với môi trường, con người và kinh tế trong dài hạn.

Posted by Trí thức Việt Nam on Tuesday, November 20, 2018

Bài Khác