Thăm Sông Ba

hôm nay ta về thăm sông Ba 
ngược nguồn lên bãi chiến năm xa 
đây Cheo Reo – thung lũng Hồng – Phú Bổn 
đất đạn cày chưa nở được hoa 

ta qua đây hạ tuần tháng Ba (*) 
chen chân người theo vết chiến xa 
đi trong tiếng đạn gầm bom nổ 
trẻ khóc than, người lớn rên la! 

rừng người đi trong cảnh hỗn mang 
mười lần hơn đại lộ Kinh Hoàng (**) 
theo tính chất dã man, bi thảm 
giữa hiểm nguy, trong sự bạo tàn! 

viên đạn nào của bạn, của thù 
máu thịt nào của thú, của người 
giữa ranh giới mong manh sống chết 
khi niềm tin rời khỏi dòng đời!? 

vết thương còn trên cánh tay này 
thằng bạn thân gục chết nơi đây 
không ai rảnh đưa tay vuốt mắt 
xác nơi đâu, hồn theo mây bay! 

xa sông Ba bốn mươi bốn năm 
nhớ bạn bè nay ta về thăm 
nhìn cảnh cũ lòng đang bật khóc 
tiếc rằng ta nước mắt đã cằn! 

Cao Nguyên 
———————————– 
(*) từ 16 đế 23 tháng 3 / 1975 
(**) đại lộ king hoàng – Quảng Trị 1972

Bài Khác

Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese