Ta Về

(mến tặng Đình Đại như nỗi cảm hoài khi nghe
bài hát “Ta Về” trong CD nhạc “Lửa Tù”) 

Ta về, ừ nhỉ, về đi 
để xem Hồng Lĩnh, Ba Vì còn không 
Cao Nguyên còn bạt ngàn thông 
Miền Tây còn những tấm lòng như Thơ! 

Ta về vẫn chỉ là mơ 
quê hương nỗi nhớ bên bờ sử thi 
ta về trên những lối đi 
nghe lời đồng vọng giữa bi lụy đời! 

Ta về ngắm những chơi vơi 
trên sông núi cũ đang khơi điệu buồn 
ruộng đồng khô mạch nước nguồn 
biển đang cuộn sóng quặn hồn thương đau 

Ta về theo giọt lệ sầu 
chứa trong tình khúc từng câu nghẹn lòng 
đời buồn khóc cuộc lưu vong 
để tình chờ đẫm lệ hồng xót xa! 

Cao Nguyên

Bài Khác