RƯỢU TƯỚNG

FB TRƯƠNG DUY NHẤT –

RƯỢU TƯỚNG

.

Chưa thấy ai in tên mình lên những chai rượu Macallan làm quà tết, như tướng Nguyễn Mạnh Hùng (Hiện nay ông ta là Bộ trưởng Bộ Th6ng tin – Truyền thông). Ảnh: FB Trương Duy Nhất

Trước nay, mới thấy hai ông Thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc) in tên lên bút làm quà. Chưa thấy ai in tên mình lên những chai rượu Macallan làm quà tết, như tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Những chai “Macallan thiếu tướng” từ thuở Viettel, 2016. Tết này, không biết có nâng tầm thành “Macallan Bộ trưởng”? 

Những món quà thể hiện thói hợm hĩnh, không hơn. 

Tôi không tin tí nào về nhân cách, tư duy của một “tướng Macallan” vậy, lại oang oảng răn dạy chúng dân rằng “đói khát là lợi thế”.

Coi sự đói khát của chúng dân là lợi thế phát triển quốc gia, trong khi mồm nốc những chai Macallan thế – đó là thứ quan gì? 

Bậy bạ cả nhân cách, lẫn tư duy.

Nguồn: FB Trương Duy Nhất

Bài Khác