RƯỢU… THẦN DƯỢC GIẢI BỆNH “U SẦU” CỦA ĐÀN ÔNG !!

Chuly sưu tầm

RƯỢU… THẦN DƯỢC GIẢI BỆNH “U SẦU” CỦA ĐÀN ÔNG !!

…”Ruồi Đực Thích Nhậu… Rượu”

The American Journal Of Science vừa công bố kết quả cuộc nghiên cứu của University of California, San Francisco, với hàng trăm con ruồi.

Họ bắt một con ruồi cái vừa mới làm tình xong, nhốt vào một cái lọ. Sau đó họ bắt một con ruồi đực bỏ chung vào với con ruồi cái, rồi theo dõi hành động của hai con ruồi. Con ruồi đực muốn ân ái nhưng con ruồi cái, vì vừa mới làm tình xong, mệt mỏi nên không hứng thú tí nào nữa, nó bay chỗ khác. Nếu nó bị con ruồi đực bay đuổi theo và bắt được, thì nó đá chống cự, hoặc chìa bộ phận đẻ trứng của nó cho con ruồi đực hoảng, không đến gần nữa.

Họ làm thí nghiệm này với những con ruồi đực trong bốn ngày liên tiếp, mỗi ngày ba tiếng đồng hồ, và con ruồi đực luôn bị con ruồi cái không cho sơ múi gì cả.
Sau ngày thứ tư, họ cho con ruồi đực vào một cái lọ riêng, cho nó được lựa chọn hai thứ thức ăn, một là thức ăn thường và thức ăn có tẩm rượu, thì con ruồi đực (bị con ruồi cái không cho âu yếm) lúc nào cũng chọn thức ăn có rượu. Nhiều con “nhậu” cho đến xỉn luôn.

Họ tiếp tục cuộc thử nghiệm, lần này cho những con ruồi không được làm tình trong bốn ngày trước vào chai có ruồi cái ưng làm tình. Sau khi được ân ái, những con ruồi đực này chọn thức ăn không có rượu.

Nghiên cứu thêm nữa, các nhà nghiên cứu khám phá trong óc của con ruồi có một chất gọi là NPF. Họ suy luận là, khi được làm tình, óc con ruồi đực bị kích động và tăng trưởng chất NPF, nên làm nó cảm thấy sung sướng, thoải mái. Ngược lại, nếu nó không được làm tình, bị thiếu chất NPF, nên nó phải tìm những thức ăn có rượu, để kích động chất NPF trong não bộ.

Ông Ulrike Heberlein, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu, tuyên bố là, phản ứng của đàn ông cũng không khác gì những con ruồi đực: “Nếu bị phụ nữ không cho làm tình, đàn ông sẽ giải sầu trong ly rượu”.

Đọc xong bài nghiên cứu này, tôi mới vỡ nhẽ, tại sao đàn ông Việt Nam thích … nhậu !

(source from The American Journal Of Science).

Bài Khác