Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật cảnh cáo

Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật cảnh cáo

.

Phó Đô đốc Hải Quân Việt Nam Nguyễn Văn Tình (bìa trái) và Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (bìa phải). RFA Edited

Phó Đô đốc Hải Quân Việt Nam Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật cảnh cáo về những vi phạm mà Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam và bản thân ông này.

Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 19 tháng 6, theo đó Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành họp và xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tình. Ông này là nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự trung ương, nguyên Bí thư đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Nhận định của Ban Bí thư căn cứ trên tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình trong thời gian giữ các chức vụ vừa nêu phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010.

Cụ thể là Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và qui chế làm việc; vi phạm thẩm quyền và qui định pháp luật về quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Liên quan vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010, tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần thứ 36, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 ở Hà Nội, cơ quan này cũng cảnh cáo Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo và đề nghị Ban bí thư xem xét biện pháp kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến về trách nhiệm đối với những sai phạm liên quan đất quốc phòng.

Tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định mức độ vi phạm của cá nhân 3 cá nhân lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 là nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của Nhà nước, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân bị xử lý hình sự.

Nguồn: RFA

Bài Khác