Ông Nguyễn Hữu Chánh: Suy nghĩ về Tuổi trẻ và Cộng đồng

Ông Nguyễn Hữu Chánh: Suy nghĩ về Tuổi trẻ và Cộng đồng

.

Ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Thư Ký Liên Minh Dân Tộc Việt Nam nói lên những suy nghĩ của ông về: Đoàn kết cộng đồng, ủng hộ và bảo vệ tuổi trẻ, những tiết lộ mới nhất liên quan đến Khmer Đỏ…

Nguồn: Nửa Vòng Trái Đất TV

Bài Khác