Nỗi Buồn Tháng Tư

Tháng tư rưng rức lòng buồn
Nhớ về quê mẹ mắt tuôn lệ tràn
Từ thành thị đến thôn trang,
Người đi kẻ ở thở than đất trời
Tháng tư uất hận rã rời
Bao người vượt biển tìm nơi an lành
Thuyền con bão dập sóng hành
Đi tìm sự sống phải đành lìa quê
Tháng tư lắm nỗi ê chề
Quên lời vàng đá trót thề bên nhau
Người đi hứa hẹn về mau
Đợi mong mòn mỏi nát nhàu duyên tơ
Tháng tư đen tối ai ngờ
Con đi biền biệt không thơ phúc hồi
Mong con đến chốn đến nơi
Hỡi ơi! Mắt lệ! Biển khơi con mình …!!!
Mai này rạng ánh bình minh
Con về đoàn tụ đượm tình quê hương
Cùng nhau dưới bóng Cờ Vàng
Vòng tay Mẹ Việt hiên ngang giống nòi .
Kim Hương

Bài Khác