NHỮNG NGƯỜI CON YÊU NƯỚC 

https://www.facebook.com/dttran/videos/10205363336758217/UzpfSTE2OTI3NDYwMzg6MTAyMDUzNjI3NDIzNDMzNTc/

NHỮNG NGƯỜI CON YÊU NƯỚC

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền và 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào ngày 10/12/2018. Xin gửi đến mọi người Tiểu sử của 70 người con, 70 Tù Nhân Lương Tâm, trong số lớn TNLT đang còn trong lao tù Cộng Sản. #TuDoChoNguoiYeuNuoc #FreeThemNow!

On International Human Rights Day and the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 2018. Below are the profile of 70 children of Vietnam, 70 prisoners of conscience, among the number of PoC still in prison.

Hình Ảnh và Video Thực Hiện Bởi: Amy Truc Tran & David Truong Do

Bài Khác