Nhật phê chuẩn kế hoạch 5 năm, tăng chi tiêu quốc phòng

Nhật phê chuẩn kế hoạch 5 năm, tăng chi tiêu quốc phòng

.

Một chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình F-35B của Hải quân Hoa Kỳ cất cánh từ căn cứ không quân Iwakani của TQLC Mỹ ở Nhật. (Ảnh tư liệu của Hải quân Hoa Kỳ)

Bài Khác