Nguyễn Duy: Cướp

CƯỚP

Nguyễn Duy

Nhà thơ Nguyễn Duy. Ảnh: FB Lê Công Định

Con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có còng có súng dùi cui nhà tù

cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

dân oan tuôn lệ ròng ròng
mất nhà mất đất nát lòng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

ai qua thành phố Bác Hồ
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

Sài thành, tháng 9.2018
Nguyễn Duy

Nguồn: FB Lê Công Định

Bài Khác