NGƯỜI DÂN LỘC HƯNG LÊN TIẾNG.

https://www.facebook.com/hoangvucssr/videos/1617116908388578/?t=1

Chúng đập nát 20 căn nhà của gia đình họ . Bắt 3 anh chị em về đồn công an vì chống lại cường quyền. Chúng tưởng họ sợ. Nhưng hãy nghe những gì họ nói để biết thêm. Ngày 4/1/2019, cộng sản ghi thêm tội ác trên dân vào trong danh sách vốn đã rất dầy của chúng.

Bài Khác