NGƯỜI DÂN LỘC HƯNG LÊN TIẾNG.

Chúng đập nát 20 căn nhà của gia đình họ . Bắt 3 anh chị em về đồn công an vì chống lại cường quyền. Chúng tưởng họ sợ. Nhưng hãy nghe những gì họ nói để biết thêm. Ngày 4/1/2019, cộng sản ghi thêm tội ác trên dân vào trong danh sách vốn đã rất dầy của chúng.

Posted by Vũ Hoàng Trương on Friday, January 4, 2019

Chúng đập nát 20 căn nhà của gia đình họ . Bắt 3 anh chị em về đồn công an vì chống lại cường quyền. Chúng tưởng họ sợ. Nhưng hãy nghe những gì họ nói để biết thêm. Ngày 4/1/2019, cộng sản ghi thêm tội ác trên dân vào trong danh sách vốn đã rất dầy của chúng.

Bài Khác