Ngôn Ngữ Quê Hương

Cao Nguyen

20 hrs · 

Ngôn Ngữ Quê Hương 
(viết cho con chúng ta
và những người bạn trẻ)

em xa Việt Nam lúc còn nhỏ xíu 
chữ Mẹ, Cha – mới biết đánh vần 
nên cố học để nghe và hiểu 
cả âm thanh và ngôn ngữ quê hương

nhưng nhiều lúc em không thể hiếu 
khi niềm đau viết bởi trái tim 
khi con người phải thức suốt đêm đen 
và chỉ với chính mình – độc thoại

lịch sứ – còn quá nhiều câu hỏi 
thế hệ Chú, Cha chưa thể trả lời 
và bây giờ thế hệ của Anh, Em 
cũng chỉ biết ngồi chờ trong bóng tối !

ai đã sống mà chưa hề lầm lỗi 
vậy tại sao còn cứ dối lừa nhau 
trước bảy-mươi-lăm và mãi về sau 
ai dám bảo là mình trung thực ?

em muốn hiểu Việt Nam bằng nhận thức 
của một người không tham dự chiến tranh 
có thể nào bằng ngôn ngữ chân thành 
diễn tả hết những điều cần thấu triệt ?

đời Cha khó, đời Cháu Con cũng khó 
hiểu về mình không dễ phải không anh ? 
khi thế gian còn ngược đãi, bạo hành 
thì lịch sử vẫn mãi là … thế đấy …!?

đứng giữa cuộc hay bên lề cũng vậy 
càng vô tư – càng huyễn hoặc mơ hồ 
Nói hay Không – hình như cũng hồ đồ 
chẳng lẽ tại em quá nghèo chữ nghĩa ?

em và anh – sẽ hỏi nhiều hơn nữa 
nhưng khi nào và ai – trả lời ta? 
càng hăm hở, em càng thấy xót xa 
nhưng có lẽ nào chúng ta bỏ cuộc ?

Cao Nguyên

Bài Khác