Mỹ và Việt Nam tổng kết dự án giúp Hà Nội nâng cao năng lực quản trị Nhà nước

Mỹ và Việt Nam tổng kết dự án giúp Hà Nội nâng cao năng lực quản trị Nhà nước

Một góc Hà Nội từ trên cao vào ngày 27/6/2018.
Một góc Hà Nội từ trên cao vào ngày 27/6/2018.  Reteurs

.

Hội nghị tổng kết Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) do cơ quan Phát Triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cho Việt Nam diễn ra tại Hà Nội hôm 6/11/2018. Đại diện các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đến tham dự.

Dự án trị giá 42 triệu đô la này là sự tiếp nối những thành công của chương trình hỗ trợ quản trị nhà nước và tăng trưởng kinh tế của USAID tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án từ năm 2014 được cho biết nhằm giúp Chính phủ Việt Nam cải thiện quy trình hoạch định chính sách qua việc tăng cường nguồn thông tin và sự tham gia của người dân, đồng thời minh bạch hóa để phát triển toàn diện.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan của Quốc Hội là các cơ quan đối tác cùng phối hợp thực hiện dự án với USAID, trong đó Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản.

Trong 5 năm qua, dự án GIG đã cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật để cùng với các cơ quan đối tác của Việt Nam thực hiện hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quy trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước; và tăng cường sự tham gia toàn diện của các nhóm đối tượng, trong đó chú trọng vào một số nhóm yếu thế trong xã hội, bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ.

Nguồn: RFA

Bài Khác