Mời Mục sư nghe lại cuộc phỏng vấn do Thái Hòa thực hiện với Mục sư về vụ án Hội Anh em Dân chủ

Mời vào nghe bài phát biểu trên đài Đáplời sông núi:  Mời Mục sư nghe lại cuộc phỏng vấn do Thái Hòa thực hiện với Mục sư về vụ án Hội Anh em Dân chủ trong chương trình phát thanh Đài Đáp Lời Sông Núi được phát vào tối thứ sáu 6/4, từ 8g30 tối (giờ Việt Nam): Xin bấm vào link http://radiodlsn.com/banphatthanh/dlsn/DLSN06042018.mp3. Cuộc phỏng vấn bắt đầu từ phút 7:47 đến 15:07 sau phần tin tức và trước mục “Bàn ngang tán dọc” (cũng bàn về vụ án Hội AEDC).

 

Mời Mục sư nghe lại cuộc phỏng vấn trên Đài Đáp Lời Sông Núi về chính sách hai mặt của CSVN. Xin bấm vào link: http://radiodlsn.com/banphatthanh/dlsn/DLSN02032018.mp3 Cuộc phỏng vấn bắt đầu từ phút 8:02 đến 15:17.

Related posts