Máu Tín Đồ PGHH Đã Đổ Xuống Cho Công Cuộc Bảo Tồn Nguyên Vẹn Ngôi Thánh Tích An Hoà Tự.

Máu Tín Đồ PGHH Đã Đổ Xuống Cho Công Cuộc Bảo Tồn Nguyên Vẹn Ngôi Thánh Tích An Hoà Tự.

Để ngăn cản Ban Trị Sự Trung Ương GHPGHH ( quốc doanh) phá huỷ ngói cũ thay ngói mới, Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và 5 đồng đạo đã bị đám côn đồ an ninh tỉnh An Giang đánh te tua không thương xót; dù cho đó là phụ nữ.

Vào lúc khoảng 2 giờ sáng 7/10/2019, Tu Sĩ Võ Văn Thanh Liêm cùng với 5 đồng đạo đi về Thánh Địa Hoà Hảo. Các đồng đạo vừa đến phà Thuận Giang để sang Thánh Địa thì bị đám côn đồ an ninh huyện Chợ Mới tỉnh Anh Giang đánh đấm đá không thương xót.

Họ giật đập cái máy điện thoại của tu sĩ Võ Thị Thu Ba; Đấm vào mặt tu sĩ Nguyễn Thị Mỹ Triều.

Đặc biệt là tu sĩ Lê Thanh Thực bị đánh đấm vào sóng mũi đến chảy máu ước cả áo.

Năm đồng đạo ai cũng bị chúng hành hung ; riêng tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm dùng dao gạch vào cổ rướm máu và lấy xăng đổ vào người, cùng tự thiêu với công an cs. Bọn chúng sợ chết nên dừng cuộc hành hung.

Ban Trị Sự quốc doanh quyết tâm thực hiện công cuộc phá huỷ mái ngói chùa An Hoà Tự để lợp ngói mới.

Họ thực hiện theo tiến trình tiệm tiến: thay ngói mới và nền gạch mới, dần dần làm cho Thánh Tích An Hoà Tự hoàn toàn bị lột xác mất gốc.

Việc an ninh đánh đổ máu tín đồ PGHH, công an tỉnh An Giang túc trực canh gác Chùa An Hoà Tự, truyền thanh huyện Phú Tân ra ra rằng ” các thế lực thù địch lợi dụng việc lợp chùa nói xấu đường lối chính sách của đảng, chia rẻ tôn giáo”.

Điều này nói lên nhà chức trách cs VN huy động các hệ thống chính trị tỉnh An Giang ủng PGHH quốc doanh phá huỷ ngói Thánh Tích An Hoà Tự.

Nhóm TT GHPGHH TT

Bài Khác

Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish Vietnamese