Ma tăng “tỵ thế”!

Thích Trí Quang.

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Tỵ thế là tránh đời… là trời đánh. Qua việc tên ma tăng “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” gọi là Thích Trí Quang vừa chết – tôi không dùng từ “viên tịch” kính cẩn vì theo tôi ông ta không xứng đáng – ngoài việc vài người cho rằng ông ta là thiên tài bẩm sinh lãnh đạo chính trị, tài giỏi vô song… nhưng thiên bẩm, xuất chúng vô song gì gì… đi nữa nhưng cái bản lĩnh chính trị đáng được kính trọng và tôn vinh là đem cái tài năng xuất chúng đó nhằm cống hiến cho dân tộc cho đất nước mà quên cả thân mình thì “danh lưu thanh sử” và có đi về với cát bụi thì vẫn xem là bất tử, sống mãi trong lòng muôn dân.


Vào những năm 60s-70s của thế kỷ trước hắn đã làm gì? Thích Trí Quang đã góp tay đắc lực cho csVN nhằm giựt sập nền Cộng Hoà của MNVN (VNCH) đầy nhân bản và văn minh trong buổi ban sơ còn non trẻ. Với tài năng “xuất chúng, trời đất phú cho” – có người nói thế – để hại dân tộc, phá giang san” thì có phải là mục đích, ý chỉ của tổ tiên Hồng Lạc? Điểm này tôi có bài “Trí thức Việt Nam trước nội tình đất nước” đã đăng trên Dân Làm Báo. 


Hơn 44 năm qua nhân dân Việt Nam từ vỹ tuyến 17 trở vào, núi xương sông máu của người dân miền Namtrải dài khắp rừng núi, nhuộm đỏ sông hồ, xác chìm đáy biển… rồi làm thân trâu ngựa khắp năm châu (qua chính sách Xuất khẩu Lao động của cộng sản bày ra) mấy chục năm qua há có phải là vì “họa cộng sản” đến ngày nay vẫn chưa dứt, bao sĩ phu yêu nước còn vật vã tỏ mờ sau song sắt nhà tù cộng sản không một ánh sáng lọt khe… và hết “thuyền nhân” nay lại “thùng nhân” là do đâu? Với thuyền nhân thì cộng sản cho là thế lực thù địch còn với thùng nhân thì chúng “đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ, vô cảm” trước những cái chết thật thương tâm mà loài người trên thế giới đều chia sẻ và mặc niệm. 


Hơn 44 năm về trước nhân dân miền Nam có ai dứt áo ra đi liều chết để lìa bỏ quê hương, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân như vậy không? Tôi không nói thêm nữa vì những nỗi gian truân đau khổ của người dân miền Nam cả thế giới đều biết và đều dang tay cứu giúp suốt hơn 44 năm qua. 


Có một điều đáng nói là đa số nhân dân Việt Nam kể cả hàng ngũ trí thức trước đây và hiện tại trước những hành vi bán nước hại dân, tội đồ của dân tộc mà không một ai lôi những tên đó ra để hạch sách luận tội mà để đến khi hắn chết đi thì mới trang kia bài nọ kể tội chúng không tiếc lời. 


Tập đoàn csVN mà cụ thể là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm văn Đồng bò qua Tàu lén lút ký cái gọi là “mật ước Thành Đô” bán nước. Khi chúng còn sống không ai vạch nên tội đồ của chúng để đến khi chúng ra ma rồi mới đàn hặc nọ kia! Khi Đỗ Mười còn sống tôi có viết bài “Sao không bắt chim Đỗ mà đi kiến nghị viễn vông” đăng trên Dân Làm Báo và nhiều mặt báo khác. Ở đây từ “chim Đỗ” là chỉ tên Đỗ Mười. 


Tên ma tăng ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản Thích Trí Quang đã tiếp tay cộng sản hại dân hại nước mà trong nhiều thập niên qua, mọi người im hơi lặng tiếng để hơn 44 năm hắn núp bóng thiền môn gối cao đầu mà hưởng lạc ở chùa Từ Đàm Tp. Huế và thọ những 97 tuổi. Giờ hắn theo “bác” rồi lại bài nọ bài kia khen chê lẫn lộn để làm gì thật là vô bổ! 
10.11.2019

 David Thiên Ngọcdanlambaovn.blogspot.com

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Bài Khác