Luật Sư Rochelle Nguyễn, dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Nevada

Luật Sư Rochelle Nguyễn, dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Nevada
-Bác sĩ gốc Việt bị bắt vì tình nghi cho toa quá liều, làm chết 5 người
-Los Angeles County lên án hồi hương người Việt được thỏa thuận 2008 bảo vệ

Bài Khác