Lòng biết ơn của con người.

Chuly sưu tầm.

Lòng biết ơn của con người

Con người là vậy…

long-biet-on-cua-con-nguoi

Một ngày đẹp trời nọ ở trên nước thiên đàng, Đức Chúa Trời động lòng thương xót khi các con chiên dưới thế gian cầu nguyện với Ngài, xin Ngài ban nhiều ơn lành cho họ. Ngài liền sai hai thiên thần xinh đẹp, lanh lợi nhất mà Ngài yêu quý lại và phán:

– Hôm nay, ta có việc cho hai con đây.

Một trong hai thiên thần đáp:

– Ngài cần con làm chuyện gì vậy thưa Đức Chúa nhân lành?

Đức Chúa trời phán:

– Ở dưới thế gian có nhiều người ăn ở hiền lành thánh thiện, rất đẹp lòng ta, họ cầu xin ta hãy thương xót thế gian và ban ơn hòa bình cho thế giới. Hôm nay, ta sai hai con đến là muốn hai con xuống thế gian với hai chiếc túi ta trao đây, chiếc túi thần kì này có thể đựng được tất cả nguyện vọng của nhân loại, các con hãy đi và mang về cho ta những lời cầu xin của lòai người, ta sẽ đáp ứng cho chúng vì ta giàu lòng thương xót.

Thế rồi hai thiên sứ từ biệt Đức Chúa và ra đi, sau một thời gian ngắn họ mang về hai túi nặng triũ toàn là ao ước nguyện vọng trần tục của con người Người thì xin được giàu có người thì xin được thông minh, người thì xin tình duyên, người thì xin khỏe mạnh, ……tất cả những lời cầu xin của con người không trái với luân thường đạo lý, không trái với thuần phong mỹ tục đều được Đức Chúa chấp nhận hết, bởi vì Chúa giàu lòng thương.

Sau khi ban hết tất cả guyện vọng của con người. Đức chúa lại sai hai thiên thân nọ đến và bảo:

– Ta đã ban cho loài người những gì mà họ muốn, vậy hôm nay ta sai hai con đến, để hai con xuống thế gian lần nữa xem nhân loại cảm nhận như thế nào về ơn lành mà ta đã ban.Nói rồi Đức Chúa cũng Trao cho hai thiên thần nọ những chiếc túi thần kỳ như lần trước.

Lần xuống trần gian lần này hai thiên thần nọ nán lại thế gian rất là lâu, nhưng khi trở về hai chiếc túi mà Chúa trao lại nhẹ như không. Đức Chúa hỏi hai thiên sứ:

– Sao trông hai con buồn thế?

Hai thiên sứ nọ cung kính thưa:

– Thưa Thượng đế nhân lành của con, xin Ngài đừng trách phạt bởi chúng con không làm tốt việc Ngài trao phó, chúng con xuống trần gian lần này rất là lâu nhưng chúng con chỉ nhận được rất ít ỏi lời tri ân của con người Chúa ơi!

Sau khi nghe hai thiên sứ đáp Đức Chúa chỉ mỉm cười và không nói gì, bởi vì Ngài giàu lòng thương xót. Ngài không trách gì hai thiên sứ, cũng như con người cả bởi vì Ngài giàu lòng thương xót.

Con người là vậy khi ai đó đối xử không tốt với mình thì hận thù, trách móc, giận hờn nhau nhưng khi được giúp đỡ được yêu thương có mấy ai biết ơn và nhớ ơn ân nhân của mình chứ?

Bài Khác