LỜI THÚ TỘI CỦA BÁC SỸ MỔ LẤY NỘI TẠNG TỬ TÙ Ở TRUNG CỘNG

https://www.facebook.com/tood.lee.9/videos/10216449209976151/

Trong clíp nầy đã nói lên sự dã man của tàu cộng , mà đảng cộng sản Việt Nam đã rước chúng nó vào ,để rồi sau nầy người dân sẽ cung cấp nội tạng cho lũ nó . Những thằng cầm quyền nghĩ sao về sự tố cáo của nhân chứng là bác sĩ nầy!! Hay là bọn bây bán hết tài nguyên của đất nước bây giờ bán tới nội tạng của người dân VN ? ” // Vinh Nguyen.

Bài Khác